Bağımsız Denetim’de Sürekli Eğitim!

Denetçiler, teorik bilgilerinin ve mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasını, mesleki etik ilkelere uyulmasını, mesleki alandaki değişikliklerin takip edilmesini ve mesleki gelişimlerini temine yönelik olarak sürekli eğitime tabi tutulur.

Sürekli eğitim zorunluluğu denetçilerin sicile tescilinden itibaren başlar ve Kurum tarafından belirlenen şekilde yürütülür.

Sicile tescilinden itibaren
“DENETÇİLERİN HER BEŞ YILDA BİR SÜREKLİ EĞİTİME” ilişkin şartları karşılamaları esastır.

Denetim kuruluşları, denetçilerinin sürekli eğitim programlarını tamamlamaları için gerekli tedbirleri alır.

Sürekli eğitime ilişkin hususlar, gerektiğinde ilgili kurumların görüşü de alınarak
KURUM TARAFINDAN DÜZENLENİR.

KURUM
, denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılması amacıyla sürekli eğitime ilave olarak bu Yönetmelik çerçevesinde DENETÇİLERİN VE MESLEK MENSUPLARININ EĞİTİLMESİ VEYA EĞİTİM SEVİYELERİNİN YÜKSELTİLMESİ hususunda gerekli tedbirleri alır.

“Gelecekte, Bir Gün Gelecek…”

Bu önermenin imkansız gerçekleşme hali söz konusudur.
Dikkatli bakarak, görenler bilir. Geleceğin geldiğini bile anlamadan asılı olarak karşınızda yine o motto vardır. Gelecek!!!
Hangi gelecek? Sonlandırmadığınız hiç bir zaman ifadesi olmayan anlamsız bir yazıdan öteye geçmez.

Lakin bahse konu eğitim hususunda böyle bir belirsizlik yoktur.
Bağımsız Denetçilerin beş yılda bir eğitim alacakları iradesi mevcut ve olmazsa olmaz olarak karşımızda durmaktadır. 
İşte o zamanın geleceği, başlangıcı 2018 olarak sonlandırılmış olduğundan, sonuncu olmayacağını da bilerek yönetmeliğin lafzına uygun hareket etmeliyiz.


Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25.MADDE ile yerine getirilmesi istenen bu sürekli eğitim, an itibari ile Denetçilerin aklında olmayan bir süreçtir.       

İlki 2018 yılında başlayacak olan bu eğitimlerin de, aynı zamanda her hangi bir denetim işine vakıf olmayan denetçiler üzerinde ki, olumsuz etkileşimi körükleyeceğini unutmamak gerekiyor. 

Hayal kırıklığı yaratacak bu durum, neticede yönetmelik gereği yerine getirilirken, Kurum, bu görevi devir ve ciro edebilir mi ?

Yani asli görevde kalması istenen Kamu Gözetim Kurumu, gözetim ve denetim görevinden ari olarak bu eğitimleri de kendi mi düzenleyecek? 

Ya yoksa Türmob ‘a devir veya ciro ederek mi yaptıracak veya üniversiteler ile anlaşarak mı yaptıracak ? Henüz bir belirginlik yok. 
Sadece, gerektiğinde ilgili kurumların görüşü de alınarak
KURUM TARAFINDAN DÜZENLENİR ibaresi mevcuttur.

Neresinden bakarsak bakalım, yine cebimizden bir miktar ücretin, buharlaşacağı gerçeğinde buluşmak üzere…

Hazırlıklı olalım..

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi